Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445: Menjadi Insan Kamil

Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445: Menjadi Insan Kamil


Tahun Baru Islam atau 1 Muharram 1445 Hijriah akan segera tiba. Menurut Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Hari Libur dan Cuti Bersama 2023, Tahun Baru Islam 1445 H jatuh pada Rabu, 19 Juli 2023²⁵. Pada hari tersebut, umat Islam di seluruh dunia merayakan pergantian tahun dalam kalender Hijriah yang berdasarkan pada peristiwa hijrah Nabi Muhammad Saw dari Mekkah ke Madinah⁶.

Tahun Baru Islam bukan hanya sekadar perayaan, tetapi juga merupakan momen yang penting bagi umat Islam untuk melakukan introspeksi dan evaluasi diri. Introspeksi dan evaluasi diri adalah proses meneliti dan menilai diri sendiri secara jujur dan objektif, baik dari segi akhlak, ibadah, amal, maupun hubungan dengan Allah Swt, sesama manusia, dan alam. Dengan introspeksi dan evaluasi diri, umat Islam dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan diri, serta menentukan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kualitas diri.

Salah satu tujuan dari introspeksi dan evaluasi diri adalah untuk menjadikan diri sebagai insan kamil. Insan kamil adalah manusia yang sempurna dalam segala aspek, yaitu memiliki akhlak yang mulia, ilmu yang luas, ibadah yang khusyuk, amal yang bermanfaat, serta cinta dan takwa kepada Allah Swt. Insan kamil adalah teladan bagi umat manusia, sebagaimana Nabi Muhammad Saw yang merupakan insan kamil pertama dan utama.

Untuk menjadi insan kamil, umat Islam perlu berusaha keras dan bersabar dalam menghadapi berbagai ujian dan tantangan hidup. Umat Islam juga perlu mengikuti sunnah Nabi Muhammad Saw dalam segala hal, serta mengambil pelajaran dari sejarah hijrah beliau yang penuh dengan pengorbanan, kesabaran, keikhlasan, dan keberanian. 

Semoga Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 ini menjadi awal yang baik bagi umat Islam untuk berubah menjadi lebih baik. Semoga Allah Swt memberikan kita hidayah, taufik, dan inayah-Nya untuk menjadi insan kamil. Aamiin.

Post a Comment

Previous Post Next Post