LDII dan NU Artinya

LDII dan NU Artinya ?


LDII dan NU Artinya

LDII dan NU Artinya

LDII Lembaga Dakwah Islam Indonesia, NU Nahdatul Ulama, keduanya adalah dua organisasi dakwah yang ada di Indonesia.


Daftar organisasi massa Islam di Indonesia

Dari Wikipedia bahasa Indonesia • Al Ittihadiyah
 • Alkhairaat
 • Al Washliyah
 • Darud Da'wah wal Irsyad(DDI)
 • Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII)
 • Dewan Masjid Indonesia(DMI)
 • Forum Umat Islam (FUI)
 • Forum Dakwah Islam Indonesia (FDII)
 • Himpunan Ahlussunnah untuk Masyarakat Islami (HASMI)
 • Hidayatullah
 • Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)
 • Ikatan Da'i Indonesia (Ikadi)
 • Jamiat Kheir
 • Lembaga Dakwah Kemuliaan Islam (LDKI)
 • Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)
 • Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI)
 • Majelis Az Zikra
 • Majelis Dakwah Islamiyah
 • Majelis Ulama Indonesia(MUI)
 • Majelis Tafsir Al-Quran (MTA)
 • Mathla'ul Anwar
 • Muhammadiyah
 • Nahdlatul Ulama (NU)
 • Nahdlatul Wathan (NW)
 • Pemuda Muslimin Indonesia(Pemuda Muslim)
 • Persatuan Islam (Persis)
 • Persatuan Islam Tionghoa Indonesia(PITI)
 • Persatuan Umat Islam (PUI)
 • Persatuan Tarbiyah Islamiyah(Perti)
 • Syarikat Islam (SI)
 • Wahdah Islamiyah
 • BP4
 • Syarikat Islam Indonesia (SII)


Post a Comment

Previous Post Next Post