Asrama KitabunNikah


Ponpes Wali Barokah Kediri
Asrama Kitab Nikah
Tanggal : 8 - 11/11/2021

Semoga Alloh memberikan aman, selamat, lancar, dan barokahIlustrasi Video LDII TV

𝘒𝘐𝘚𝘈𝘏 𝘐𝘚𝘓𝘈𝘔𝘕𝘠𝘈 𝘈𝘉𝘜𝘓 𝘈𝘚𝘏 𝘉𝘐𝘕 𝘙𝘈𝘉𝘐', 𝘔𝘌𝘕𝘈𝘕𝘛𝘜 𝘒𝘌𝘗𝘌𝘙𝘊𝘈𝘠𝘈𝘈𝘕 𝘙𝘈𝘚𝘜𝘓𝘜𝘓𝘓𝘖𝘏 𝘚𝘈𝘞


𝘈𝘣𝘶𝘭 𝘈𝘴𝘩 𝘣𝘪𝘯 𝘙𝘢𝘣𝘪' 𝘮𝘦𝘸𝘢𝘳𝘪𝘴𝘪 𝘬𝘦𝘮𝘢𝘮𝘱𝘶𝘢𝘯 𝘣𝘦𝘳𝘥𝘢𝘨𝘢𝘯𝘨 𝘬𝘢𝘶𝘮 𝘘𝘶𝘳𝘢𝘪𝘴𝘺 𝘈𝘣𝘶𝘭 𝘈𝘴𝘩 𝘣𝘪𝘯 𝘙𝘢𝘣𝘪' 𝘈𝘭-𝘈𝘣𝘴𝘺𝘢𝘮𝘪 𝘈𝘭-𝘘𝘶𝘳𝘢𝘪𝘴𝘺𝘪 𝘮𝘦𝘸𝘢𝘳𝘪𝘴𝘪 𝘥𝘢𝘳𝘪 𝘬𝘢𝘶𝘮 𝘘𝘶𝘳𝘢𝘪𝘺𝘴 𝘣𝘢𝘬𝘢𝘵 𝘥𝘢𝘯 𝘬𝘦𝘵𝘦𝘳𝘢𝘮𝘱𝘪𝘭𝘢𝘯 𝘣𝘦𝘳𝘥𝘢𝘨𝘢𝘯𝘨 𝘱𝘢𝘥𝘢 𝘥𝘶𝘢 𝘮𝘶𝘴𝘪𝘮; 𝘮𝘶𝘴𝘪𝘮 𝘥𝘪𝘯𝘨𝘪𝘯 𝘥𝘢𝘯 𝘮𝘶𝘴𝘪𝘮 𝘱𝘢𝘯𝘢𝘴. 𝘒𝘦𝘯𝘥𝘢𝘳𝘢𝘢𝘯𝘯𝘺𝘢 𝘵𝘪𝘥𝘢𝘬 𝘱𝘦𝘳𝘯𝘢𝘩 𝘣𝘦𝘳𝘩𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘱𝘦𝘳𝘨𝘪 𝘥𝘢𝘯 𝘱𝘶𝘭𝘢𝘯𝘨 𝘢𝘯𝘵𝘢𝘳𝘢 𝘔𝘢𝘬𝘬𝘢𝘩 𝘥𝘢𝘯 𝘚𝘺𝘢𝘮. 𝘒𝘢𝘧𝘪𝘭𝘢𝘩𝘯𝘺𝘢 𝘮𝘦𝘯𝘤𝘢𝘱𝘢𝘪 200 𝘰𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘪𝘭 𝘥𝘢𝘯 100 𝘦𝘬𝘰𝘳 𝘶𝘯𝘵𝘢. 𝘔𝘢𝘴𝘺𝘢𝘳𝘢𝘬𝘢𝘵 𝘮𝘦𝘯𝘺𝘦𝘳𝘢𝘩𝘬𝘢𝘯 𝘩𝘢𝘳𝘵𝘢 𝘮𝘦𝘳𝘦𝘬𝘢 𝘬𝘦𝘱𝘢𝘥𝘢𝘯𝘺𝘢 𝘶𝘯𝘵𝘶𝘬 𝘥𝘪𝘱𝘦𝘳𝘥𝘢𝘨𝘢𝘯𝘨𝘬𝘢𝘯. 𝘒𝘩𝘢𝘥𝘪𝘫𝘢𝘩 𝘣𝘪𝘯𝘵𝘪 𝘒𝘩𝘶𝘸𝘢𝘪𝘭𝘪𝘥, 𝘪𝘴𝘵𝘪 𝘙𝘢𝘴𝘶𝘭𝘶𝘭𝘭𝘢𝘩, 𝘢𝘥𝘢𝘭𝘢𝘩 𝘣𝘪𝘣𝘪 𝘈𝘣𝘶𝘭 𝘈𝘴𝘩. 𝘒𝘩𝘢𝘥𝘪𝘫𝘢𝘩 𝘮𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯𝘨𝘨𝘢𝘱𝘯𝘺𝘢 𝘴𝘦𝘱𝘦𝘳𝘵𝘪 𝘢𝘯𝘢𝘬 𝘬𝘢𝘯𝘥𝘶𝘯𝘨 𝘴𝘦𝘯𝘥𝘪𝘳𝘪. 𝘐𝘢 𝘥𝘪𝘵𝘦𝘮𝘱𝘢𝘵𝘬𝘢𝘯 𝘥𝘪 𝘳𝘶𝘮𝘢𝘩𝘯𝘺𝘢 𝘥𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘱𝘦𝘯𝘶𝘩 𝘬𝘢𝘴𝘪𝘩 𝘴𝘢𝘺𝘢𝘯𝘨. 𝘉𝘦𝘨𝘪𝘵𝘶 𝘫𝘶𝘨𝘢 𝘬𝘢𝘴𝘪𝘩 𝘴𝘢𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘙𝘢𝘴𝘶𝘭𝘶𝘭𝘭𝘢𝘩 𝘵𝘪𝘥𝘢𝘬 𝘬𝘶𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘥𝘢𝘳𝘪 𝘴𝘢𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘒𝘩𝘢𝘥𝘪𝘫𝘢𝘩. 𝘚𝘦𝘵𝘦𝘭𝘢𝘩 𝘤𝘶𝘬𝘶𝘱 𝘶𝘴𝘪𝘢, 𝘈𝘣𝘶𝘭 𝘈𝘴𝘩 𝘮𝘦𝘯𝘪𝘬𝘢𝘩 𝘥𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘡𝘢𝘪𝘯𝘢𝘣, 𝘱𝘶𝘵𝘳𝘪 𝘙𝘢𝘴𝘶𝘭𝘶𝘭𝘭𝘢𝘩. 


𝘕𝘢𝘮𝘶𝘯 𝘬𝘦𝘵𝘪𝘬𝘢 𝘣𝘦𝘭𝘪𝘢𝘶 𝘮𝘦𝘯𝘦𝘳𝘪𝘮𝘢 𝘸𝘢𝘩𝘺𝘶 𝘥𝘢𝘯 𝘥𝘪𝘶𝘵𝘶𝘴 𝘴𝘦𝘣𝘢𝘨𝘢𝘪 𝘙𝘢𝘴𝘶𝘭, 𝘈𝘣𝘶𝘭 𝘈𝘴𝘩 𝘦𝘯𝘨𝘨𝘢𝘯 𝘣𝘦𝘳𝘪𝘮𝘢𝘯. 𝘐𝘢 𝘵𝘦𝘵𝘢𝘱 𝘴𝘦𝘵𝘪𝘢 𝘥𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘢𝘨𝘢𝘮𝘢 𝘯𝘦𝘯𝘦𝘬 𝘮𝘰𝘺𝘢𝘯𝘨𝘯𝘺𝘢. 𝘞𝘢𝘭𝘢𝘶 𝘥𝘦𝘮𝘪𝘬𝘪𝘢𝘯, 𝘪𝘢 𝘵𝘦𝘵𝘢𝘱 𝘮𝘦𝘯𝘤𝘪𝘯𝘵𝘢𝘪 𝘪𝘴𝘵𝘳𝘪𝘯𝘺𝘢, 𝘡𝘢𝘪𝘯𝘢𝘣 𝘣𝘪𝘯𝘵𝘪 𝘔𝘶𝘩𝘢𝘮𝘮𝘢𝘥 𝘚𝘈𝘞. 𝘒𝘦𝘵𝘪𝘬𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘵𝘦𝘯𝘵𝘢𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘢𝘯𝘵𝘢𝘳𝘢 𝘙𝘢𝘴𝘶𝘭𝘶𝘭𝘭𝘢𝘩 𝘥𝘢𝘯 𝘬𝘢𝘶𝘮 𝘬𝘢𝘧𝘪𝘳 𝘘𝘶𝘳𝘢𝘪𝘺𝘴 𝘴𝘦𝘮𝘢𝘬𝘪𝘯 𝘮𝘦𝘯𝘪𝘯𝘨𝘬𝘢𝘵, 𝘮𝘦𝘳𝘦𝘬𝘢 𝘴𝘢𝘭𝘪𝘯𝘨 𝘮𝘦𝘯𝘺𝘢𝘭𝘢𝘩𝘬𝘢𝘯 𝘴𝘦𝘴𝘢𝘮𝘢𝘯𝘺𝘢. 𝘔𝘦𝘳𝘦𝘬𝘢 𝘮𝘦𝘮𝘪𝘯𝘵𝘢 𝘈𝘣𝘶𝘭 𝘈𝘴𝘩 𝘮𝘦𝘯𝘤𝘦𝘳𝘢𝘪𝘬𝘢𝘯 𝘡𝘢𝘪𝘯𝘢𝘣 𝘥𝘢𝘯 𝘮𝘦𝘯𝘨𝘦𝘮𝘣𝘢𝘭𝘪𝘬𝘢𝘯𝘯𝘺𝘢 𝘬𝘦𝘱𝘢𝘥𝘢 𝘰𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘶𝘢𝘯𝘺𝘢. 𝘕𝘢𝘮𝘶𝘯 𝘈𝘣𝘶𝘭 𝘈𝘴𝘩 𝘮𝘦𝘯𝘰𝘭𝘢𝘬, 𝘪𝘢 𝘵𝘦𝘵𝘢𝘱 𝘮𝘦𝘯𝘤𝘪𝘯𝘵𝘢𝘪 𝘪𝘴𝘵𝘳𝘪𝘯𝘺𝘢 𝘥𝘢𝘯 𝘵𝘢𝘬 𝘮𝘢𝘶 𝘮𝘦𝘯𝘤𝘦𝘳𝘢𝘪𝘬𝘢𝘯𝘯𝘺𝘢. 


𝘚𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘳𝘢 𝘪𝘵𝘶, 𝘥𝘶𝘢 𝘰𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘱𝘶𝘵𝘳𝘪 𝘙𝘢𝘴𝘶𝘭𝘶𝘭𝘭𝘢𝘩 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘭𝘢𝘪𝘯; 𝘙𝘶𝘲𝘢𝘺𝘺𝘢𝘩 𝘥𝘢𝘯 𝘜𝘮𝘮𝘶 𝘒𝘶𝘭𝘵𝘴𝘶𝘮 𝘵𝘦𝘭𝘢𝘩 𝘥𝘪𝘤𝘦𝘳𝘢𝘪 𝘰𝘭𝘦𝘩 𝘴𝘶𝘢𝘮𝘪 𝘮𝘢𝘴𝘪𝘯𝘨-𝘮𝘢𝘴𝘪𝘯𝘨. 𝘙𝘢𝘴𝘶𝘭𝘶𝘭𝘭𝘢𝘩 𝘨𝘦𝘮𝘣𝘪𝘳𝘢 𝘮𝘦𝘯𝘦𝘳𝘪𝘮𝘢 𝘬𝘦𝘮𝘣𝘢𝘭𝘪𝘯𝘺𝘢 𝘥𝘶𝘢 𝘰𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘱𝘶𝘵𝘳𝘪𝘯𝘺𝘢 𝘪𝘵𝘶. 𝘉𝘢𝘩𝘬𝘢𝘯 𝘣𝘦𝘭𝘪𝘢𝘶 𝘣𝘦𝘳𝘩𝘢𝘳𝘢𝘱 𝘈𝘣𝘶𝘭 𝘈𝘴𝘩 𝘮𝘦𝘭𝘢𝘬𝘶𝘬𝘢𝘯 𝘩𝘢𝘭 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘴𝘢𝘮𝘢 𝘵𝘦𝘳𝘩𝘢𝘥𝘢𝘱 𝘡𝘢𝘪𝘯𝘢𝘣. 𝘕𝘢𝘮𝘶𝘯 𝘣𝘦𝘭𝘪𝘢𝘶 𝘵𝘢𝘬 𝘬𝘶𝘢𝘴𝘢 𝘶𝘯𝘵𝘶𝘬 𝘮𝘦𝘮𝘢𝘬𝘴𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘬𝘦𝘪𝘯𝘨𝘪𝘯𝘢𝘯𝘯𝘺𝘢. 𝘈𝘱𝘢𝘭𝘢𝘨𝘪 𝘸𝘢𝘬𝘵𝘶 𝘪𝘵𝘶, 𝘩𝘶𝘬𝘶𝘮 𝘐𝘴𝘭𝘢𝘮 𝘣𝘦𝘭𝘶𝘮 𝘮𝘦𝘯𝘨𝘩𝘢𝘳𝘢𝘮𝘬𝘢𝘯 𝘱𝘦𝘳𝘬𝘢𝘸𝘪𝘯𝘢𝘯 𝘸𝘢𝘯𝘪𝘵𝘢 𝘮𝘶𝘬𝘮𝘪𝘯𝘢𝘩 𝘥𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘱𝘳𝘪𝘢 𝘮𝘶𝘴𝘺𝘳𝘪𝘬. 𝘚𝘦𝘵𝘦𝘭𝘢𝘩 𝘙𝘢𝘴𝘶𝘭𝘶𝘭𝘭𝘢𝘩 𝘚𝘈𝘞 𝘩𝘪𝘫𝘳𝘢𝘩 𝘬𝘦 𝘔𝘢𝘥𝘪𝘯𝘢𝘩, 𝘬𝘢𝘶𝘮 𝘘𝘶𝘳𝘢𝘪𝘺𝘴 𝘮𝘦𝘮𝘦𝘳𝘢𝘯𝘨𝘪 𝘣𝘦𝘭𝘪𝘢𝘶 𝘥𝘪 𝘉𝘢𝘥𝘢𝘳. 𝘈𝘣𝘶𝘭 𝘈𝘴𝘩 𝘵𝘦𝘳𝘱𝘢𝘬𝘴𝘢 𝘪𝘬𝘶𝘵 𝘣𝘦𝘳𝘱𝘦𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘥𝘪 𝘱𝘪𝘩𝘢𝘬 𝘘𝘶𝘳𝘢𝘪𝘺𝘴, 𝘮𝘦𝘮𝘦𝘳𝘢𝘯𝘨𝘪 𝘙𝘢𝘴𝘶𝘭𝘶𝘭𝘭𝘢𝘩 𝘥𝘢𝘯 𝘬𝘢𝘶𝘮 𝘔𝘶𝘴𝘭𝘪𝘮𝘪𝘯. 


𝘈𝘵𝘢𝘴 𝘱𝘦𝘳𝘵𝘰𝘭𝘰𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘈𝘭𝘭𝘢𝘩, 𝘬𝘢𝘶𝘮 𝘔𝘶𝘴𝘭𝘪𝘮𝘪𝘯 𝘮𝘦𝘯𝘢𝘯𝘨 𝘥𝘪 𝘉𝘢𝘥𝘢𝘳, 𝘥𝘢𝘯 𝘈𝘣𝘶𝘭 𝘈𝘴𝘩 𝘱𝘶𝘯 𝘮𝘦𝘯𝘫𝘢𝘥𝘪 𝘵𝘢𝘸𝘢𝘯𝘢𝘯. 𝘙𝘢𝘴𝘶𝘭𝘶𝘭𝘭𝘢𝘩 𝘮𝘦𝘸𝘢𝘫𝘪𝘣𝘬𝘢𝘯 𝘴𝘦𝘵𝘪𝘢𝘱 𝘵𝘢𝘸𝘢𝘯𝘢𝘯 𝘮𝘦𝘯𝘦𝘣𝘶𝘴 𝘥𝘪𝘳𝘪 𝘮𝘦𝘳𝘦𝘬𝘢 𝘫𝘪𝘬𝘢 𝘪𝘯𝘨𝘪𝘯 𝘣𝘦𝘣𝘢𝘴. 𝘉𝘦𝘭𝘪𝘢𝘶 𝘮𝘦𝘯𝘦𝘵𝘢𝘱𝘬𝘢𝘯 𝘣𝘦𝘴𝘢𝘳 𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘦𝘣𝘶𝘴𝘢𝘯 𝘪𝘵𝘶 𝘢𝘯𝘵𝘢𝘳𝘢 1.000-4.000 𝘥𝘪𝘳𝘩𝘢𝘮, 𝘴𝘦𝘴𝘶𝘢𝘵𝘶 𝘥𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘬𝘦𝘥𝘶𝘥𝘶𝘬𝘢𝘯 𝘥𝘢𝘯 𝘬𝘦𝘬𝘢𝘺𝘢𝘢𝘯 𝘴𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘢𝘸𝘢𝘯𝘢𝘯 𝘥𝘪 𝘬𝘢𝘶𝘮𝘯𝘺𝘢. 𝘡𝘢𝘪𝘯𝘢𝘣 𝘫𝘶𝘨𝘢 𝘮𝘦𝘯𝘨𝘪𝘳𝘪𝘮 𝘶𝘵𝘶𝘴𝘢𝘯 𝘬𝘦 𝘔𝘢𝘥𝘪𝘯𝘢𝘩 𝘶𝘯𝘵𝘶𝘬 𝘮𝘦𝘯𝘦𝘣𝘶𝘴 𝘴𝘶𝘢𝘮𝘪𝘯𝘺𝘢. 𝘋𝘢𝘭𝘢𝘮 𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘦𝘣𝘶𝘴𝘢𝘯 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘪𝘢 𝘬𝘪𝘳𝘪𝘮 𝘵𝘦𝘳𝘥𝘢𝘱𝘢𝘵 𝘴𝘦𝘣𝘶𝘢𝘩 𝘬𝘢𝘭𝘶𝘯𝘨 𝘱𝘦𝘮𝘣𝘦𝘳𝘪𝘢𝘯 𝘪𝘣𝘶𝘯𝘺𝘢, 𝘒𝘩𝘢𝘥𝘪𝘫𝘢𝘩 𝘣𝘪𝘯𝘵𝘪 𝘒𝘩𝘶𝘸𝘢𝘪𝘭𝘪𝘥. 𝘔𝘦𝘭𝘪𝘩𝘢𝘵 𝘬𝘢𝘭𝘶𝘯𝘨 𝘪𝘵𝘶, 𝘸𝘢𝘫𝘢𝘩 𝘙𝘢𝘴𝘶𝘭𝘶𝘭𝘭𝘢𝘩 𝘣𝘦𝘳𝘶𝘣𝘢𝘩 𝘴𝘦𝘥𝘪𝘩. 𝘉𝘦𝘭𝘪𝘢𝘶 𝘮𝘦𝘯𝘰𝘭𝘦𝘩 𝘬𝘦𝘱𝘢𝘥𝘢 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘴𝘢𝘩𝘢𝘣𝘢𝘵 𝘴𝘦𝘳𝘢𝘺𝘢 𝘣𝘦𝘳𝘬𝘢𝘵𝘢, "𝘏𝘢𝘳𝘵𝘢 𝘪𝘯𝘪 𝘥𝘪𝘬𝘪𝘳𝘪𝘮 𝘡𝘢𝘪𝘯𝘢𝘣 𝘶𝘯𝘵𝘶𝘬 𝘮𝘦𝘯𝘦𝘣𝘶𝘴 𝘴𝘶𝘢𝘮𝘪𝘯𝘺𝘢, 𝘈𝘣𝘶𝘭 𝘈𝘴𝘩. 𝘑𝘪𝘬𝘢 𝘬𝘢𝘭𝘪𝘢𝘯 𝘴𝘦𝘵𝘶𝘫𝘶, 𝘬𝘶𝘩𝘢𝘳𝘢𝘱 𝘣𝘦𝘣𝘢𝘴𝘬𝘢𝘯 𝘵𝘢𝘸𝘢𝘯𝘢𝘯 𝘪𝘵𝘶 𝘵𝘢𝘯𝘱𝘢 𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘦𝘣𝘶𝘴𝘢𝘯. 𝘜𝘢𝘯𝘨 𝘥𝘢𝘯 𝘩𝘢𝘳𝘵𝘢 𝘡𝘢𝘪𝘯𝘢𝘣 𝘬𝘪𝘳𝘪𝘮𝘬𝘢𝘯 𝘬𝘦𝘮𝘣𝘢𝘭𝘪 𝘬𝘦𝘱𝘢𝘥𝘢𝘯𝘺𝘢!" "𝘉𝘢𝘪𝘬, 𝘺𝘢 𝘙𝘢𝘴𝘶𝘭𝘶𝘭𝘭𝘢𝘩," 𝘫𝘢𝘸𝘢𝘣 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘴𝘢𝘩𝘢𝘣𝘢𝘵. 


𝘙𝘢𝘴𝘶𝘭𝘶𝘭𝘭𝘢𝘩 𝘮𝘦𝘮𝘣𝘦𝘣𝘢𝘴𝘬𝘢𝘯 𝘈𝘣𝘶𝘭 𝘈𝘴𝘩 𝘥𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘴𝘺𝘢𝘳𝘢𝘵 𝘥𝘪𝘢 𝘴𝘦𝘨𝘦𝘳𝘢 𝘮𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯𝘵𝘢𝘳𝘬𝘢𝘯 𝘡𝘢𝘪𝘯𝘢𝘣 𝘬𝘦𝘱𝘢𝘥𝘢 𝘣𝘦𝘭𝘪𝘢𝘶. 𝘔𝘢𝘬𝘢 𝘬𝘦𝘵𝘪𝘬𝘢 𝘵𝘪𝘣𝘢 𝘥𝘪 𝘔𝘢𝘬𝘬𝘢𝘩, 𝘈𝘣𝘶𝘭 𝘈𝘴𝘩 𝘴𝘦𝘨𝘦𝘳𝘢 𝘮𝘦𝘮𝘱𝘦𝘳𝘴𝘪𝘢𝘱𝘬𝘢𝘯 𝘥𝘪𝘳𝘪 𝘶𝘯𝘵𝘶𝘬 𝘮𝘦𝘮𝘦𝘯𝘶𝘩𝘪 𝘫𝘢𝘯𝘫𝘪𝘯𝘺𝘢 𝘬𝘦𝘱𝘢𝘥𝘢 𝘙𝘢𝘴𝘶𝘭𝘶𝘭𝘭𝘢𝘩. 𝘐𝘢 𝘮𝘦𝘮𝘦𝘳𝘪𝘯𝘵𝘢𝘩𝘬𝘢𝘯 𝘪𝘴𝘵𝘳𝘪𝘯𝘺𝘢 𝘢𝘨𝘢𝘳 𝘣𝘦𝘳𝘴𝘪𝘢𝘱-𝘴𝘪𝘢𝘱 𝘮𝘦𝘭𝘢𝘬𝘶𝘬𝘢𝘯 𝘱𝘦𝘳𝘫𝘢𝘭𝘢𝘯𝘢𝘯 𝘫𝘢𝘶𝘩 𝘬𝘦 𝘔𝘢𝘥𝘪𝘯𝘢𝘩. 𝘗𝘢𝘳𝘢 𝘶𝘵𝘶𝘴𝘢𝘯 𝘙𝘢𝘴𝘶𝘭𝘶𝘭𝘭𝘢𝘩 𝘮𝘦𝘯𝘶𝘯𝘨𝘨𝘶 𝘵𝘪𝘥𝘢𝘬 𝘫𝘢𝘶𝘩 𝘥𝘪 𝘭𝘶𝘢𝘳 𝘬𝘰𝘵𝘢 𝘔𝘢𝘬𝘬𝘢𝘩. 𝘚𝘦𝘵𝘦𝘭𝘢𝘩 𝘣𝘦𝘳𝘱𝘪𝘴𝘢𝘩 𝘥𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘪𝘴𝘵𝘳𝘪𝘯𝘺𝘢, 𝘈𝘣𝘶𝘭 𝘈𝘴𝘩 𝘵𝘦𝘵𝘢𝘱 𝘵𝘪𝘯𝘨𝘨𝘢𝘭 𝘥𝘪 𝘔𝘢𝘬𝘬𝘢𝘩 𝘩𝘪𝘯𝘨𝘨𝘢 𝘮𝘦𝘯𝘫𝘦𝘭𝘢𝘯𝘨 𝘱𝘦𝘮𝘣𝘦𝘣𝘢𝘴𝘢𝘯 𝘬𝘰𝘵𝘢 𝘔𝘢𝘬𝘬𝘢𝘩. 𝘋𝘪𝘢 𝘵𝘦𝘵𝘢𝘱 𝘣𝘦𝘳𝘥𝘢𝘨𝘢𝘯𝘨 𝘬𝘦 𝘚𝘺𝘢𝘮 𝘴𝘦𝘱𝘦𝘳𝘵𝘪 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘪𝘢𝘴𝘢 𝘥𝘪𝘭𝘢𝘬𝘶𝘬𝘢𝘯𝘯𝘺𝘢. 


𝘗𝘢𝘥𝘢 𝘴𝘶𝘢𝘵𝘶 𝘩𝘢𝘳𝘪 𝘥𝘢𝘭𝘢𝘮 𝘱𝘦𝘳𝘫𝘢𝘭𝘢𝘯𝘢𝘯 𝘱𝘶𝘭𝘢𝘯𝘨 𝘬𝘦 𝘔𝘢𝘬𝘬𝘢𝘩, 𝘬𝘢𝘧𝘪𝘭𝘢𝘩𝘯𝘺𝘢 𝘥𝘪𝘤𝘦𝘨𝘢𝘵 𝘰𝘭𝘦𝘩 𝘱𝘢𝘴𝘶𝘬𝘢𝘯 𝘱𝘢𝘵𝘳𝘰𝘭𝘪 𝘙𝘢𝘴𝘶𝘭𝘶𝘭𝘭𝘢𝘩 𝘥𝘪 𝘵𝘦𝘯𝘨𝘢𝘩 𝘫𝘢𝘭𝘢𝘯 𝘥𝘦𝘬𝘢𝘵 𝘬𝘰𝘵𝘢 𝘔𝘢𝘥𝘪𝘯𝘢𝘩. 𝘜𝘯𝘵𝘢-𝘶𝘯𝘵𝘢 𝘥𝘢𝘯 𝘣𝘢𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘶𝘢𝘵𝘢𝘯 𝘥𝘪𝘳𝘢𝘮𝘱𝘢𝘴, 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘨𝘪𝘳𝘪𝘯𝘨𝘯𝘺𝘢 𝘥𝘪𝘵𝘢𝘸𝘢𝘯. 𝘔𝘶𝘫𝘶𝘳 𝘣𝘢𝘨𝘪 𝘈𝘣𝘶𝘭 𝘈𝘴𝘩, 𝘪𝘢 𝘣𝘦𝘳𝘩𝘢𝘴𝘪𝘭 𝘭𝘰𝘭𝘰𝘴 𝘥𝘢𝘯 𝘮𝘦𝘭𝘢𝘳𝘪𝘬𝘢𝘯 𝘥𝘪𝘳𝘪. 𝘔𝘦𝘯𝘫𝘦𝘭𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘢𝘭𝘢𝘮, 𝘪𝘢 𝘮𝘦𝘮𝘢𝘴𝘶𝘬𝘪 𝘬𝘰𝘵𝘢 𝘔𝘢𝘥𝘪𝘯𝘢𝘩 𝘥𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘴𝘦𝘮𝘣𝘶𝘯𝘺𝘪-𝘴𝘦𝘮𝘣𝘶𝘯𝘺𝘪 𝘥𝘢𝘯 𝘩𝘢𝘵𝘪-𝘩𝘢𝘵𝘪. 𝘚𝘢𝘮𝘱𝘢𝘪 𝘥𝘪 𝘬𝘰𝘵𝘢 𝘥𝘪𝘢 𝘮𝘦𝘯𝘥𝘢𝘵𝘢𝘯𝘨𝘪 𝘳𝘶𝘮𝘢𝘩 𝘡𝘢𝘪𝘯𝘢𝘣 𝘥𝘢𝘯 𝘮𝘦𝘮𝘪𝘯𝘵𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘭𝘪𝘯𝘥𝘶𝘯𝘨𝘢𝘯. 𝘡𝘢𝘪𝘯𝘢𝘣 𝘱𝘶𝘯 𝘮𝘦𝘭𝘪𝘯𝘥𝘶𝘯𝘨𝘪𝘯𝘺𝘢. 𝘛𝘢𝘬 𝘭𝘢𝘮𝘢 𝘬𝘦𝘮𝘶𝘥𝘪𝘢𝘯 𝘙𝘢𝘴𝘶𝘭𝘶𝘭𝘭𝘢𝘩 𝘮𝘦𝘯𝘦𝘮𝘶𝘪 𝘡𝘢𝘪𝘯𝘢𝘣 𝘥𝘢𝘯 𝘣𝘦𝘳𝘬𝘢𝘵𝘢, "𝘏𝘰𝘳𝘮𝘢𝘵𝘪𝘭𝘢𝘩 𝘈𝘣𝘶𝘭 𝘈𝘴𝘩. 𝘛𝘦𝘵𝘢𝘱𝘪 𝘬𝘦𝘵𝘢𝘩𝘶𝘪𝘭𝘢𝘩, 𝘬𝘢𝘮𝘶 𝘵𝘪𝘥𝘢𝘬 𝘩𝘢𝘭𝘢𝘭 𝘭𝘢𝘨𝘪 𝘣𝘢𝘨𝘪𝘯𝘺𝘢!" 𝘈𝘣𝘶𝘭 𝘈𝘴𝘩 𝘥𝘪𝘣𝘦𝘣𝘢𝘴𝘬𝘢𝘯 𝘰𝘭𝘦𝘩 𝘙𝘢𝘴𝘶𝘭𝘶𝘭𝘭𝘢𝘩. 𝘚𝘦𝘭𝘶𝘳𝘶𝘩 𝘩𝘢𝘳𝘵𝘢𝘯𝘺𝘢 𝘥𝘪𝘬𝘦𝘮𝘣𝘢𝘭𝘪𝘬𝘢𝘯 𝘭𝘢𝘨𝘪. 𝘐𝘢 𝘱𝘶𝘯 𝘣𝘦𝘳𝘢𝘯𝘨𝘬𝘢𝘵 𝘬𝘦 𝘔𝘢𝘬𝘬𝘢𝘩, 𝘮𝘦𝘮𝘣𝘢𝘸𝘢 𝘬𝘢𝘧𝘪𝘭𝘢𝘩 𝘥𝘢𝘯 𝘣𝘢𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘥𝘢𝘨𝘢𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘬𝘢𝘶𝘮 𝘘𝘶𝘳𝘢𝘪𝘺𝘴. 𝘚𝘢𝘮𝘱𝘢𝘪 𝘥𝘪 𝘔𝘢𝘬𝘬𝘢𝘩 𝘪𝘢 𝘮𝘦𝘭𝘶𝘯𝘢𝘴𝘪 𝘴𝘦𝘮𝘶𝘢 𝘬𝘦𝘸𝘢𝘫𝘪𝘣𝘢𝘯𝘯𝘺𝘢 𝘬𝘦𝘮𝘶𝘥𝘪𝘢𝘯 𝘣𝘦𝘳𝘬𝘢𝘵𝘢, "𝘞𝘢𝘩𝘢𝘪 𝘬𝘢𝘶𝘮 𝘘𝘶𝘳𝘢𝘪𝘺𝘴, 𝘢𝘥𝘢𝘬𝘢𝘩 𝘰𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘦𝘭𝘶𝘮 𝘮𝘦𝘯𝘦𝘳𝘪𝘮𝘢 𝘱𝘦𝘮𝘣𝘢𝘺𝘢𝘳𝘢𝘯 𝘥𝘢𝘳𝘪𝘬𝘶?" 


"𝘛𝘪𝘥𝘢𝘬. 𝘚𝘦𝘮𝘰𝘨𝘢 𝘛𝘶𝘩𝘢𝘯 𝘮𝘦𝘮𝘣𝘦𝘳𝘪 𝘣𝘢𝘭𝘢𝘴𝘢𝘯 𝘬𝘦𝘱𝘢𝘥𝘢𝘮𝘶 𝘥𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘣𝘢𝘭𝘢𝘴𝘢𝘯 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘭𝘦𝘣𝘪𝘩 𝘣𝘢𝘪𝘬," 𝘫𝘢𝘸𝘢𝘣 𝘮𝘦𝘳𝘦𝘬𝘢. "𝘚𝘦𝘬𝘢𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘬𝘦𝘵𝘢𝘩𝘶𝘪𝘭𝘢𝘩," 𝘬𝘢𝘵𝘢 𝘈𝘣𝘶𝘭 𝘈𝘴𝘩. "𝘈𝘬𝘶 𝘵𝘦𝘭𝘢𝘩 𝘮𝘦𝘮𝘣𝘢𝘺𝘢𝘳 𝘩𝘢𝘬 𝘬𝘢𝘭𝘪𝘢𝘯 𝘮𝘢𝘴𝘪𝘯𝘨-𝘮𝘢𝘴𝘪𝘯𝘨. 𝘔𝘢𝘬𝘢 𝘬𝘪𝘯𝘪 𝘥𝘦𝘯𝘨𝘢𝘳𝘬𝘢𝘯, 𝘢𝘬𝘶 𝘣𝘦𝘳𝘴𝘢𝘬𝘴𝘪 𝘣𝘢𝘩𝘸𝘢 𝘵𝘪𝘥𝘢𝘬 𝘢𝘥𝘢 𝘛𝘶𝘩𝘢𝘯 𝘴𝘦𝘭𝘢𝘪𝘯 𝘈𝘭𝘭𝘢𝘩, 𝘥𝘢𝘯 𝘔𝘶𝘩𝘢𝘮𝘮𝘢𝘥 𝘴𝘦𝘴𝘶𝘯𝘨𝘨𝘶𝘩𝘯𝘺𝘢 𝘶𝘵𝘶𝘴𝘢𝘯 𝘈𝘭𝘭𝘢𝘩. 𝘋𝘦𝘮𝘪 𝘈𝘭𝘭𝘢𝘩, 𝘵𝘪𝘥𝘢𝘬 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘦𝘯𝘨𝘩𝘢𝘭𝘢𝘯𝘨𝘪𝘬𝘶 𝘶𝘯𝘵𝘶𝘬 𝘮𝘦𝘯𝘺𝘢𝘵𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘣𝘦𝘳𝘪𝘴𝘭𝘢𝘮 𝘬𝘦𝘱𝘢𝘥𝘢 𝘔𝘶𝘩𝘢𝘮𝘮𝘢𝘥 𝘬𝘦𝘵𝘪𝘬𝘢 𝘣𝘦𝘳𝘢𝘥𝘢 𝘥𝘪 𝘔𝘢𝘥𝘪𝘯𝘢𝘩, 𝘬𝘦𝘤𝘶𝘢𝘭𝘪 𝘬𝘦𝘬𝘩𝘢𝘸𝘢𝘵𝘪𝘳𝘢𝘯𝘬𝘶 𝘴𝘦𝘢𝘯𝘥𝘢𝘪𝘯𝘺𝘢 𝘬𝘢𝘭𝘪𝘢𝘯 𝘮𝘦𝘯𝘺𝘢𝘯𝘨𝘬𝘢 𝘢𝘬𝘶 𝘮𝘢𝘴𝘶𝘬 𝘐𝘴𝘭𝘢𝘮 𝘬𝘢𝘳𝘦𝘯𝘢 𝘮𝘦𝘮𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘩𝘢𝘳𝘵𝘢 𝘬𝘢𝘭𝘪𝘢𝘯. 𝘒𝘪𝘯𝘪 𝘴𝘦𝘵𝘦𝘭𝘢𝘩 𝘈𝘭𝘭𝘢𝘩 𝘮𝘦𝘮𝘣𝘢𝘺𝘢𝘳𝘯𝘺𝘢 𝘬𝘦𝘱𝘢𝘥𝘢 𝘬𝘢𝘭𝘪𝘢𝘯 𝘴𝘦𝘮𝘶𝘢 𝘥𝘢𝘯 𝘵𝘢𝘯𝘨𝘨𝘶𝘯𝘨𝘫𝘢𝘸𝘢𝘣𝘬𝘶 𝘵𝘦𝘭𝘢𝘩 𝘴𝘦𝘭𝘦𝘴𝘢𝘪, 𝘢𝘬𝘶 𝘮𝘦𝘯𝘺𝘢𝘵𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘮𝘢𝘴𝘶𝘬 𝘐𝘴𝘭𝘢𝘮." 


𝘈𝘣𝘶 𝘈𝘴𝘩 𝘬𝘦𝘭𝘶𝘢𝘳 𝘥𝘢𝘳𝘪 𝘔𝘢𝘬𝘬𝘢𝘩 𝘥𝘢𝘯 𝘮𝘦𝘯𝘦𝘮𝘶𝘪 𝘙𝘢𝘴𝘶𝘭𝘶𝘭𝘭𝘢𝘩 𝘥𝘪 𝘔𝘢𝘥𝘪𝘯𝘢𝘩. 𝘉𝘦𝘭𝘪𝘢𝘶 𝘮𝘦𝘯𝘺𝘢𝘮𝘣𝘶𝘵 𝘬𝘦𝘥𝘢𝘵𝘢𝘯𝘨𝘢𝘯𝘯𝘺𝘢 𝘥𝘢𝘯 𝘮𝘦𝘯𝘺𝘦𝘳𝘢𝘩𝘬𝘢𝘯 𝘡𝘢𝘪𝘯𝘢𝘣 𝘬𝘦𝘮𝘣𝘢𝘭𝘪 𝘱𝘢𝘥𝘢𝘯𝘺𝘢. 𝘙𝘢𝘴𝘶𝘭𝘶𝘭𝘭𝘢𝘩 𝘣𝘦𝘳𝘴𝘢𝘣𝘥𝘢, "𝘋𝘪𝘢 𝘣𝘦𝘳𝘣𝘪𝘤𝘢𝘳𝘢 𝘬𝘦𝘱𝘢𝘥𝘢𝘬𝘶, 𝘥𝘢𝘯 𝘢𝘬𝘶 𝘮𝘦𝘮𝘦𝘳𝘤𝘢𝘺𝘢𝘪𝘯𝘺𝘢. 𝘋𝘪𝘢 𝘣𝘦𝘳𝘫𝘢𝘯𝘫𝘪 𝘬𝘦𝘱𝘢𝘥𝘢𝘬𝘶, 𝘥𝘢𝘯 𝘥𝘪𝘢 𝘮𝘦𝘮𝘦𝘯𝘶𝘩𝘪 𝘫𝘢𝘯𝘫𝘪𝘯𝘺𝘢." 
5 Komentar

  1. mudah2an selamat aman lancar barokah sukses hingga akhir asrama

    BalasHapus
  2. Mudah-mudahan alloh paling aman selamat lancar barokah

    BalasHapus
  3. gk bisa asrama sendiri dari tumah, kita harus ke titik-titik yang ditentukan. sedihhhh

    BalasHapus